Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Έβρου για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αλεξανδρούπολη 16-12-2019

Αριθμ. Πρωτ.οικ.5381

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤH ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης:

- Η μεταφορά θα αφορά ενδεικτικά 200 πρόσφυγες-μετανάστες καθώς και πιθανη συνοδεία αρμόδιων-εμπλεκόμενων φορέων ο αριθμός των οποίων δεν είναι γνωστός.

-Η μεταφορά θα γίνει από την Αλεξανδρούπολη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου (χιλιομετρική απόσταση 143,60 χιλιομέτρων)

-Η μεταφορά θα γίνει ταυτόχρονα ή σταδιακά σε μέρες και ώρες που θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους –εμπλεκόμενους φορείς.

-Η προσφορά να είναι σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α.

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον πάροχο.

Λόγω του επείγοντος, να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο για να υπάρχει ετοιμότητα, οι προσφορές να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιοχείρως, fax, e-mail) μέχρι 18-12-2019 ώρα 11.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών-Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40, 68 132 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της ΠΑΜΘ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.5216.0005, οικ. έτους 2019 και έχει εγκριθεί η δέσμευση πίστωσης με την αριθμ. 318/11-1-2019 (ΑΔΑ:6ΙΠΩ7ΛΒ-ΘΚ8, ΑΔΑΜ:19REQ004323881) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Ευδοξία Κώττη