Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των ΝΠΔΔ 01/11/16
72 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ’αριθμ. 1/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» 04/07/16
73 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών, διενέργειας-αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, διαγωνισμού της ΠΕ Έβρου για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων 09/05/16
74 Προκήρυξη χορήγησης δεκαοκτώ (18) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 για την ΠΕ Έβρου 20/04/16
75 Προκήρυξη χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 19/04/16
76 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή προέκτασης ντουλάπας (με ραφιέρα) 10/02/16
77 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λιτρόμετρου για τον έλεγχο αντλιών βενζίνης & πετρελαίου 10/02/16
78 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 01/12/15
79 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 03/11/15
80 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικού για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) 08/09/15

Σελίδα 8 από 9