Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) ενσύρματων τηλεφωνικών συσκευών 10/05/17
62 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 09/05/17
63 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υλικών και εργασίες για την κατασκευή αποθήκης, βαφή σε εσωτερικά κάγκελα, επιδιόρθωση πόρτας 22/03/17
64 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πρακτικού οδηγού ανωνύμων εταιρειών (Ηλιόκαυτου Δημ.- Τελευταία έκδοση 2 τόμων) 17/03/17
65 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-εκτύπωση τιράζ 15 τμχ μπλοκ μέτρων–σταθμών (αυτογραφικά, 50 φύλλων, τριπλότυπα, διαστάσεις 21Χ14,50) για την διενέργεια ελέγχου μέτρων – σταθμών στην Π.Ε. Έβρου 17/03/17
66 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών συσκευασίας για διενέργεια δειγματοληψιών 17/03/17
67 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας μιας (1) συσκευής έλεγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 29/11/16
68 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ενός (1) ηχόμετρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 29/11/16
69 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ενός (1) αναλυτή καυσαερίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 29/11/16
70 Αλλαγή αρ. συστήματος διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης έτους 2017 για τα ΝΠΔΔ ΠΕ Έβρου 03/11/16

Σελίδα 7 από 9