Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
51 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας (01) ηλεκτρικής σκούπας 01/09/17
52 Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το έτος 2018 24/08/17
53 Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 23/08/17
54 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση του φεστιβάλ Via Egnatia 2017 31/07/17
55 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια-έκδοση ειδικών μαθητικών δελτίων για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 26/07/17
56 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην τουριστική έκθεση «IFTM TOP RESA 2017» 26/07/17
57 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευής ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 05/07/17
58 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πιστοποιήσιμου ηχόμετρου 05/07/17
59 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλυτή καυσαερίων 05/07/17
60 Προκήρυξη χορήγησης είκοσι εννέα (29) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 για την ΠΕ Έβρου 01/06/17

Σελίδα 6 από 9