Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια α)τριών τετραπλοτυπων μπλοκ δειγματοληψίας τροφίμων & β)χιλίων πενήντα τεμαχίων δελτίων δειγματοληψίας α’ & β’ δείγματος (καρτέλες) για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19
12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10 μηχανικών σφραγίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19
13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός κιτ φαρμακείου πρώτων βοηθειών για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19
14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία διακρίβωσης μετρικών οργάνων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 21/03/19
15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών «Αναπαραγωγή-ανατύπωση εξειδικευμένων εντύπων τουριστικού περιεχομένου για την ΠΑΜΘ» 19/02/19
16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία επισκευής πόρτας εισόδου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 19/02/19
17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποποδίων για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 19/02/19
18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία ελέγχου βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού (δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 19/02/19
19 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βάσεων στήριξης οθονών H/Y για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 19/02/19
20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφορών (μεταφορές ευπαθών ειδών) για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 17/01/19

Σελίδα 2 από 9