Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκήρυξη για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4497/2017)

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68 100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Α. Μουρίκας

Τηλέφωνο: 25513-57105

Fax.: 25513-50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξ/πολη, 22/10/2018

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/4044

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου

σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4497/2017)


Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει.

3. Την Αριθμ. απόφ. 182/2016/16 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 3197/τ.Β'/05-10-2016) «Τροποποίηση των 156/2014, 171/2014 και 10/2016 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

4. Tο N.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α'/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

5. Το Αριθμ. Πρωτ.: Γ/ΟΙΚ/3463/18-09-2018 έγγραφό μας «Αποστολή κενών θέσεων Λαϊκών Αγορών Σουφλίου και Τυχερού».

6. Το αρ. πρωτ. 8772/27-09-2018 έγγραφο του Δήμου Σουφλίου: «Αποστολή κενών θέσεων Λαϊκών Αγορών Σουφλίου και Τυχερού».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Θέσεις για τις Λαϊκές Αγορές Σουφλίου, και Τυχερού, του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξηςpdf

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

α.α.

Γ.ΠΗΤΤΑΣ