Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση μπλοκ εισπράξεων και βεβαίωσης προστίμων

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Τ.Κ. : 68132 , Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Δαστερίδου Παρασκευή

Τηλέφωνο: 25513-57101

Τηλεομοιότυπο : 25513 - 50590

Ηλ. Ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 30.04.2018

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 1610


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Α)ΜΠΛΟΚ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ Β) ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η ΠΕ Έβρου – Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την εκτύπωση:

Α) Μπλοκ εισπράξεων τελών περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργούνται βάσει του άρθρου 17 παρ. 1δ του Ν. 4177/2013 και άρθρου 93 της ΥΑ 91354/2017 σε ετήσια βάση και αφορούν τον έλεγχο συμμόρφωσης και νόμιμης και καλής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης έναντι τέλους (αυτόματες και μη ζυγαριές που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, αντλίες υγρών καυσίμων κλπ).

Προδιαγραφές: Μπλοκ αυτογραφικά 50 φύλλων, τριπλότυπα, διαστάσεις 21εκ * 14,50εκ.

Τεμάχια : 30

Β) Μπλοκ βεβαίωσης προστίμων του Ν. 4497/2017.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι διενεργούνται βάσει του Ν. 4497/2017 και αφορούν πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο, λαϊκές αγορές κ.α.

Προδιαγραφές: Μπλοκ αυτογραφικά 50 φύλλων, τριπλότυπα, διαστάσεις 21εκ * 30εκ.

Τεμάχια: 7.

Η προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2048/26.4.2018 (ΑΔΑ: ΨΒΩ37ΛΒ-ΞΗΗ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για μέρος της προμήθειας δε γίνονται δεκτές. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες, εκπρόθεσμες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την ΠΕ Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην παροχή υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με φαξ/ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με ημερομηνία που να αποδεικνύει το εμπρόθεσμο υποβολής του, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με την φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα μέχρι τις 8/5/2018 και ώρα 13:30μ.μ.

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132 , Αλεξανδρούπολη, Φαξ: 25513 – 50590, Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο τηλ. 25513-57101 (υπεύθυνη κ. Δαστερίδου Παρασκευή)

Συνημμένα: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς doc

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ