Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών σφραγίδων

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Τ.Κ. : 68132 , Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Δαστερίδου Παρασκευή

Τηλέφωνο: 25513-57101

Τηλεομοιότυπο : 25513 - 50590

Ηλ. Ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 30.04.2018

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η ΠΕ Έβρου – Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την προμήθεια:

Πλαστικών σφραγίδων ασφαλείας για τη σφράγιση λεικοσίδηρων δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων (GP414L). Τεμάχια 1.000.

Προδιαγραφές: Υλικό κατασκευής πολυπροπυλένιο (PP), εσωτερική μεταλλική υποδοχή στην οπή για μεγαλύτερη ασφάλεια, σήμα της εταιρείας – υπηρεσίας στην ετικέτα με 8ψήφια συνεχόμενη αρίθμηση και συνολικό μέγεθος 42cm μήκος.

Οι ανωτέρω πλαστικές σφραγίδες χρησιμοποιούνται για την σφράγιση λευκοσίδηρων δοχείων κατά την δειγματοληψία υγρών καυσίμων που διενεργεί η υπηρεσία μας είτε στα πλαίσια τακτικών ελέγχων είτε στα πλαίσια έκτακτων ελέγχων και καταγγελιών.

Η προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 150 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2049/26.4.2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού.

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες, εκπρόθεσμες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την ΠΕ Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με φαξ/ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με ημερομηνία που να αποδεικνύει το εμπρόθεσμο υποβολής της, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με την φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα μέχρι τις 8/5/2018 και ώρα 13:30μ.μ.

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132 , Αλεξανδρούπολη, Φαξ: 25513 – 50590, Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο τηλ. 25513-57101 (υπεύθυνη κ. Δαστερίδου Παρασκευή)

Συνημμένα: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. doc

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΠΗΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ