Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκήρυξη θέσεων για Λαίκές Αγορές Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καραολή και Δημητρίου 40

Τ.Κ.: 68132 Αλεξ/πολη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Τσόγκα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25513-57106

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 25513-50526

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 11-04-2018

Αρ. Πρωτ. Οικ/1408


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4497/2017)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

'Εχοντας υπόψη:

1. Τo N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ 144/2010(ΦΕΚ237/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Α.Μ.Θ»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Ν. 4497/ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017«Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 59 αυτού.

4. Το άρθρο 2 παρ. 4 περ. 9 του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

5. Το υπ'αριθμ. ΟΙΚ/713/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

6. Το υπ'αριθμ. 5049/2018 έγγραφο του Δήμου Ορεστιάδας

7. Το υπ'αριθμ. 1788/2018 έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Θέσεις λαϊκών αγορών Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, ως παρακάτω

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης pdf


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ