Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση του φεστιβάλ Via Egnatia 2017

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραολή και Δημητρίου 40

68100 Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Παναγόπουλος Γεώργιος

Τηλέφωνο : 25513-50573

Τηλεομοιότυπο : 25513-50593


Αλεξανδρούπολη, 31-07-2017

Αρ. Πρωτ.: οικ/2606


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΑΜΘ-ΠΕ Έβρου, δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου-Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, πρόκειται να διοργανώσει την εκδήλωση του 3ου Φεστιβάλ VIA EGNATIA στην Αλεξανδρούπολη Έβρου, στις 02-09-2017 και 03-09-2017 σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 279/17 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης ΠΑΜΘ, συνολικού προϋπολογισμού εικοσιτεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (24.800 Ευρώ) τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

α.α.

Πήττας Γεώργιος