Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πιστοποιήσιμου ηχόμετρου

Εκτύπωση

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

TMHMA ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας. : 68100 – Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Χρ. Μαροπούλου

Τηλέφωνο : 25513 50509

Fax : 25513 50526

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 5/07/2017

Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ/ 2297


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) πιστοποιήσιμου ηχόμετρου με καταγραφικό, βαθμονομητή και software επεξεργασίας DATA.

H προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια του πιστοποιήσιμου ηχόμετρου, ανέρχεται στα δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 4351.1729.0011 οικ. έτους 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο μέχρι την Πέμπτη 13-07-2017 στις 10.00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 1ος όροφος, 5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50509, fax: 25513-50526, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.

- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.

- Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.

- Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

- Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/μειοδότες.

Δείτε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς pdf


Μ.Ε.Π. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ