Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκήρυξη χορήγησης είκοσι εννέα (29) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 για την ΠΕ Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68100

Πληροφορίες: Ε. Τσόγκα

Τηλέφωνο: 25513-57106

Fax.: 25513-50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 01-06-2017

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/1838

ΑΔΑ: 65ΠΖ7ΛΒ-ΘΦΘ


Προκήρυξη χορήγησης είκοσι εννέα (29) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 για την ΠΕ Έβρου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α΄/ 27-12-2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 εδ.9 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

4. Τις διατάξεις του Ν. 4264/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4315/14 και το Ν. 4403/16

5. Την υπ'αριθμ. 10/2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για θέματα Εμπορίου στην Επιτροπή Ανάπτυξης ΑΜΘ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6. Το υπ'αριθμ. Κ1-1936/2015 έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί διευκρινήσεων για τη λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και των λαϊκών αγορών

7. Την υπ'αριθμ. ΟΙΚ.206/11-05-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 και ορισμού καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια

8. Την υπ'αριθμ. 67/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

9. Την υπ'αριθμ. 76/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

10. Την υπ'αριθμ. 39/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου

11. Την υπ'αριθμ. 47/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου

12. Την υπ'αριθμ. 75/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση είκοσι εννέα (29) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017 ως παρακάτω:

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ