Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

Εκτύπωση

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

TMHMA ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας. : 68100 – Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Χρ. Μαροπούλου

Τηλέφωνο : 25513 50509

Fax : 25513 50526

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη 09/05/2017

Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ/ 1486

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή ενός (1) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος TOSHIBA e studio 352, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πεντακόσια εβδομήντα ευρώ (570,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι Οικονομικές προσφορές θα δοθούν στο σύνολο της προμήθειας – επισκευής.

Α. Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικού μηχανήματος

1. UPPER FUSER ROLLER TS E STUDIO 450

2. UPPER PICKER FINGER TS E-STUDIO 35

3. DEVELOPER TS E STUDIO 450

4. DRUM TS E-STUDIO 35

5. THERMISTOR TS E-STUDIO 45

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 4351.1329.0011. Συνολικά η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των ανταλλακτικών, ανέρχεται στα πεντακόσια ευρώ (500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β. Επισκευή φωτοαντιγραφικού - SERVICE (τοποθέτηση ανταλλακτικών, ρύθμιση φωτοτυπικού και παράδοση σε λειτουργία)

Η δαπάνη για την επισκευή φωτοαντιγραφικού, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 4351.0869.0011. Συνολικά η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την επισκευή φωτοαντιγραφικού, ανέρχεται στα εβδομήντα ευρώ (70,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 16-05-2017 στις 10.00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 1ος όροφος, 5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50509, fax: 25513-50526, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

- Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια.

- Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.

- Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.

- Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

- Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

- Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/μειοδότες.

Κατεβάστε το έντυπο της οικονομικής προσφοράςpdf

Μ.Ε.Π. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης

ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ