Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ενός (1) αναλυτή καυσαερίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68 100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Χ. Μαροπούλου

Τηλέφωνο: 2551350509

Fax.: 2551350526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 28/11/2016

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/ 4889


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ)

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός (1) ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.

Τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν (ιδιοχείρως/ταχυδρομικώς/με fax/ με e-mail) μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 1ος όροφος, 5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50509, fax: 25513-50526, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού, χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4351.1729.0001 οικ. έτους 2016.

Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ