Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκήρυξη χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68100

Πληροφορίες: Ε. Τσόγκα

Τηλέφωνο: 25513-57106

Fax.: 25513-50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη, 19-04-2016

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/1504

ΑΔΑ: 6Μ3Γ7ΛΒ-Ξ0Δ

 

Προκήρυξη

χορήγησης δεκαοκτώ (18) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

για το έτος 2016 για την ΠΕ Έβρου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α΄/ 27-12-2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 εδ.9 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

4. Τις διατάξεις του Ν. 4264/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4315/14

5. Το υπ'αριθμ. Κ1-1936/2015 έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί διευκρινήσεων για τη λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και των λαϊκών αγορών

6. Την υπ'αριθμ. ΔΔ οικ 5319/2014 απόφαση Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές των ΠΕ

7. Την υπ'αριθμ. ΟΙΚ.186/23-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 και ορισμού καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια

8. Την υπ'αριθμ. 45/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας (εισήγηση για 16 άδειες)

9. Την υπ'αριθμ. 7/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου (εισήγηση για 2 άδειες)

10. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι Δήμοι της ΠΕ Έβρου, δεν πρότειναν αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

11. Την υπ'αριθμ. 31/2016 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση δεκαοκτώ (18) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 ως παρακάτω:

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξηςpdf