Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικού για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ)

Εκτύπωση

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

TMHMA ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας. : 68100 – Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Χρ. Μαροπούλου

Τηλέφωνο : 25513 50509

Fax : 25513 50526

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αλεξανδρούπολη 8-9-2015

Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ/3847

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ)

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια – τοποθέτηση ενός κλιματιστικού τοίχου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με fax/ με e-mail) μέχρι την Τετάρτη 16-09-2015 στις 14.00 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 1ος όροφος, 5ο γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50509, fax: 25513-50526, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού , χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4351.1712.0001 οικ. έτους 2015.

Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Στην τιμή να συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά –εξαρτήματα που θα απαιτηθούν, για την τοποθέτηση και λειτουργία του κλιματιστικού καθώς και η αποξήλωση του κατεστραμμένου.

Η μη τήρηση των αναγραφομένων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Δείτε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς pdf

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης

ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ