Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκήρυξη χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68100

Πληροφορίες: Ε. Τσόγκα

Τηλέφωνο: 25513-57106

Fax.: 25513-50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη, 18-06-2015

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/2575

ΑΔΑ: 7ΠΥΥ7ΛΒ-ΧΜ1


Προκήρυξη χορήγησης είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 για την ΠΕ Έβρου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α΄/ 27-12-2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 εδ.9 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

4. Τις διατάξεις του Ν. 4264/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4315/14

5. Το υπ'αριθμ. Κ1-1936/2015 έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί διευκρινήσεων για τη λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και των λαϊκών αγορών

6. Την υπ'αριθμ. ΔΔ οικ 5319/2014 απόφαση Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές των ΠΕ

7. Την υπ'αριθμ. ΟΙΚ.366/16-06-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 και ορισμού καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια

8. Την υπ'αριθμ. 62/23-06-2015 απόφαση Επιτροπής Ανάπτυξης ΠΑΜΘ περί έγκρισης των όρων της παρούσας προκήρυξης

9. Την υπ'αριθμ. 88/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

10. Την υπ'αριθμ. 46/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου

11. Την υπ'αριθμ. 149/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση είκοσι έξι (26) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2015 ως παρακάτω:

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξηςdoc