Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Έκθεση επιθεώρησης - αυτοψίας - «ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδ.: 68 100, Αλεξ/πολη

Πληρ.: Κ. Πεταλάς

Τηλ.: 25513 50525

FAX: 25513 50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξ/πολη 21 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 4452

 

ΘΕΜΑ: Έκθεση επιθεώρησης - αυτοψίας

Σχετ. 1. Η με αρ. πρωτ. 4452/18-11-2019 Γνωστοποίηση με αριθμό 1130917 για τη λειτουργία εργαστηρίου παραγωγής οίνου από σταφύλια με την επωνυμία « ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ»

2. Η με αρ. πρωτ. 4385/13-11-2019 Γνωστοποίηση για την εγκατάσταση μεταποιητικής επιχείρησης του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3982/2011.

3. Ο Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α143/2011) "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις" όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Ο Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α230/2016) "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις".

5. Η Y.A. με αριθμ. 64618/856/Φ15 (ΦΕΚ Β2278/2018) Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανταγωνιστικότητας καθ Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β158/2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάστασης και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση».

6. Η αριθ. πρωτ. οικ. 4441/18-11-2019 εντολή ελέγχου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν έλεγχο στις 19-11-2019 στο Εργαστήριο παραγωγής οίνου από σταφύλια με την επωνυμία « ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ», που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή «φυλάκιο 178» στον Δήμο Σουφλίου Έβρου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίστηκαν με το αρ. πρωτ.:3818/10-10-2019 έγγραφο της Υπηρεσία μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ A' Β